Kysymyksiä ja vastauksia (FAQ)

Olemme keränneet Exspot® vet -paikallisvaleluliuoksesta useimmin kysytyt kysymykset ja vastanneet niihin alla.

Collie-rotuisten koirien ei ole osoitettu olevan muita koiria herkempiä permetriinille. Collie-rotuisilla koirilla ja niiden sukulaisroduilla on todettu mutaatio MDR1-geenissä, joka muuttaa veri-aivoesteen toimintaa siten, että rodut ovat muita herkempiä tietyille lääkeaineille, esim. ivermektiinille, jota on joissakin hevosten sisäloislääkkeissä. Pyretroideja (joihin Exspotin vaikuttava aine kuuluu) kohtaan tällaista periytyvää herkkyyttä ei ole todettu.

Puutiaiset levittävät tauteja, jotka voivat siirtyä pureman välityksellä sekä ihmisiin että eläimiin. Useat näistä sairauksista voivat olla vakavaoireisia ja pitkäkestoisia. Koiran suojaaminen lääkevalmisteilla vähentää tartuntariskiä.

Exspot® on tarkoitettu puutiaisten, täiden ja kirppujen häätöön ja tartunnan ennaltaehkäisyyn koirilla.

Täysi vaikutusteho saavutetaan muutaman vuorokauden kuluessa annostelusta.

Käsittely tulisi normaalisti tehdä noin neljän viikon välein. Paljon uivat koirat saattavat tarvita käsittelyn tiheämmin. Lääkitys voidaan uusia aikaisintaan 7 päivän kuluttua edellisestä annostelusta. Jos koira on juuri pesty shampoolla, ei ihossa välttämättä ole riittävästi vaikuttavan aineen leviämiseen tarvittavaa rasvaa. Siksi on suositeltavaa odottaa noin viikko pesusta ennen koiran käsittelyä, jotta ihon rasva on ehtinyt palautua.

Exspot® leviää ihon ja karvapeitteen rasvassa ja liukenee huonosti veteen. Valmiste ei siten huuhtoudu helposti pois, vaikka koiran turkki myöhemmin kastuisikin. Jos koiran turkki kastuu kokonaan pian käsittelyn jälkeen, valmisteen teho saattaa kuitenkin laskea. Vaikuttava aine on myrkyllistä vesieliöille, joten koiraa ei tulisi päästää veteen uimaan tai kahlaamaan 24 tuntiin käsittelyn jälkeen.

Exspotilla käsitelty koira voi jatkossa (24 tunnin kuluttua käsittelystä) uida ilman, että suojateho merkittävästi heikkenee. Erityisen paljon uivilla koirilla on joissain tapauksissa todettu heikentynyt suojateho kolmen viikon kuluttua annostelusta. Tästä syystä runsaasti uivat koirat saattavat tarvita tiheämpää käsittelyä täyden suojatehon ylläpitämiseksi.

Kyllä, se on aina tarpeen. Noin 95% kirpuista on ympäristössä eri kehitysmuotoina (munia, toukkia ja aikuisia kirppuja).

Koirilla Exspotin vaikuttava aine, permetriini, imeytyy vain vähäisessä määrin ihon kautta. Jos koira nuolee itseään, sitä pääsee elimistöön, mutta vähäinen määrä permetriiniä ei yleensä aiheuta haittoja.
Runsaasta altistuksesta voi aiheutua hermostoperäisiä oireita, kuten rauhattomuus, liikkumisvaikeudet ja harvinaisessa tapauksessa kouristukset. Jos koiralla on edellä mainittuja oireita käsittelyn jälkeen, pese koira vedellä ja sampoolla sekä ota yhteyttä eläinlääkäriin.

Exspot®illa ei saa käsitellä kissoja. Valmiste on myrkyllistä kissoille. Kissan ei saa antaa myöskään nuolla äskettäin käsiteltyä koiraa.

Kissa pitää pestä haalealla vedellä ja shampoolla (tai vaihtoehtoisesti käsitiskiaineella) niin pian kuin mahdollista ja ottaa yhteyttä eläinlääkäriin. Kissan pesu on tärkein ensiaputoimenpide, koska sillä pystytään poistamaan suurin osa iholla olevasta vaikuttavasta aineesta. Pesun jälkeen kissa kuivataan huolellisesti pyyhkeellä alilämpöisyyden välttämiseksi. Rauhattomuus, liikkumisvaikeudet ja kouristukset ovat merkki myrkytyksestä.

Exspot®ia voidaan käyttää koiralle, vaikka talossa olisi kissoja, jos otetaan huomioon oheiset toimintaohjeet. Riski kissalle on, jos se nuolee äskettäin Exspotilla käsitellyn koiran turkkia, jolloin se saattaa altistua merkittävälle määrälle vaikuttavaa ainetta suun kautta ja saada myrkytysoireita.
Vaikuttava aine leviää ihon pinnan rasvassa nopeasti annostelun jälkeen ja on jo muutamassa tunnissa pääosin levinnyt antokohdasta. Koko koiran koko ihon alalle liuos leviää noin vuorokauden sisällä. Sen jälkeen kissa ei käytännössä pysty saamaan merkittäviä määriä permetriiniä nuolemalla satunnaisesti koiraa.
Oireita aiheuttavan tason altistus voi teoriassa kehittyä, jos kissa puhdistaa käsiteltyä koiraa säännöllisesti nuolemalla pitkiä aikoja ja/tai nukkuu pitkiä aikoja äskettäin käsitellyssä koirassa kiinni, jolloin vaikuttavaa ainetta siirtyy kissan turkkiin, josta se puhdistaessaan itseään nuolemalla saa sen elimistöönsä. Tällaisissa tapauksissa kissalle saattaa kehittyä oireita.
Suomessa raportoidut kissojen myrkytystapaukset tapaukset ovat liittyneet siihen, kun koiralle tarkoitettua valmistetta on annettu virheellisesti kissalle.
Kissataloudessa on suositeltavaa toimia seuraavasti: käsittele koira Exspotilla ja pidä se kissasta erillään 12-24 tuntia annostelun jälkeen eli kunnes liuos on varmasti levinnyt koiran iholle.

Harvoissa tapauksissa (alle 10:llä 10 000:sta koirasta) on raportoitu paikallisia ihon yliherkkyysreaktioita kuten punoitusta, kutinaa ja karvanlähtöä. Yleisoireina voi esiintyä ruokahaluttomuutta, oksentelua, väsymystä, kiihtyneisyyttä, lihasvapinaa, kouristelua, halvausoireita ja/tai voimakasta väsymystä. Vaikutukset ovat ohimeneviä ja häviävät usein muutaman tunnin sisällä, kun koira pestään vedellä ja sampoolla. Vakavissa tapauksissa ota yhteyttä eläinlääkäriin.

Exspot® leviää koiran iholle noin vuorokaudessa. Annostelukohdan ollessa märkä koiran silittämistä tai taputtelua tulee välttää. Juuri hoidetun koiran käsittelyn sekä silittämisen jälkeen kädet pitää pestä huolellisesti vedellä ja saippualla. Pienten lasten ei tule antaa olla kosketuksissa Exspot® -käsitellyn koiran kanssa vuorokauteen käsittelyn jälkeen.
Valmisteen annon yhteydessä tulee välttää ihokontaktia ja pestä kädet käsittelyn jälkeen. Jos valmistetta joutuu silmiin, ne huuhdellaan runsaalla vedellä.

Exspot®ia ei saa käyttää tiineille nartuille.

Yli kaksiviikkoisia pentuja voi käsitellä Exspot®illa, kunhan ne painavat yli viisi kiloa.

Vaikuttava aine, permetriini, on myrkyllinen kaloille. Siksi valmistetta ja tyhjiä pakkauksia on käsiteltävä niin, että vesistöt ja akvaariot eivät saastu. Vaikuttava aine ei kuitenkaan kerry luontoon, vaan hajoaa mikrobitoiminnan vaikutuksesta.